A gyökérkezelés szövődményei,hibák a gyökércsatorna preparálása közben, a gyökértömés elkészítése során

Hibák a trepanatio/csatornák feltárása közben:

HIBÁK:

•Inkomplett álút: pulpaűr dentinfalában vakon végződő járat. Felismerése fontos, de a gyk. Prognózisát nem befolyásolja.

•Komplett álút: A pulpaűr és a szájüreg között közvetlen kapcsolat. Könnyen felismerhető.

•Perforatio: A pulpaűr és a parodontium között közvetlen kapcsolat. Jellemzi: hirtelen vérzés, hirtelen fájdalom, égő érzés/rossz íz a csatorna átöblítésekor a szájban, rtg. Felvételen műszer az álútban, munkahossz rövidülést jelez az apexlokátor.

OKA:

Fúrót nem a fog tengelyirányában vezetjük, Nem használunk tükröt.

MEGELŐZÉS:

Fogak anatómiájának ismerete. Preoperativ röntgenfelvétel készítése. Rtg készítés a cavitasban rögzített fúrófejjel. Száloptikás vizsgálat. Nagyító, Operációs mikroszkóp alkalmazása.

MEGOLDÁS:

•Inkomplett/ Komplett álutak esetén: töméskészítés/ borítókorona

•Preforatio a limbus felett: Amalgám, Üvegionomer cement, kompozíciós tömőanyagok. Zárt curettage, lebenyes ínyműtét. Borítókorona a defectustól apicalisabban lévő záródással.

•Lateralis perforatio a gyökér koronális harmadában: Rossz prognózis. Orthodontiai extrusio. Koronahosszabbítás.

•Furcatio területén perforatio: Azonnali zárás. MTA-val/üvegionomer cement/ Super-EBA/ kompozíciós tömőanyag.

•FOLYAMATOS ELLENŐRZÉS!

Hibák a gyökércsatorna preparálása és tisztítása közben:

•Munkahossz megrövidülése:

OK: Csatorna elzáródása, lépcsőképződés, műszertörés.

MEGELŐZÉS: Vízhűtés, hogy csatorna ne tömeszelődjön el. Gyakori átöblítés. Méreteket sorban alkalmazva. Rekapituláció alkalmazása. Műszer megtisztítása, mielőtt újra használnánk.

KEZELÉS: Vékony Kerr-reszelővel vagy tágítóval (#15) kell keresztülhaladni az akadályon. Tömör dentintörmelék fellazításához kelátképző (EDTA) anyag alkalmazása (RC-prep)

Ha nem sikerül átjárhatóvá tenni a csatornát, gyökértömés a defektusig történik, kontroll!

•Lépcsőképződés: Csatornafalon okozott művi szabálytalanság.

OK: Csatornafal nem egyenesen hozzáférhető. Trepanatios cavitas nem megfelelő alakú. Kevés átöblítőt használunk. Műszer nem elég flexibilis.

MEGELŐZÉS: Preop. Rtg. , Pontos munkahossz meghat., Gyakori rekapituláció és átbölítés.

KEZELÉS: Ha a trep. Cavitas nem megfelelő, bemenetet tölcsérszerűen preparáljuk. Ha a lépcsőt nem tudjuk teljesen megszüntetni, a szabálytalan alakú csatornát tisztítjuk ki, és tömjük be.

Betört műszerek:

OKOK: Túl nagy erő. Műszer fáradása.

DIAGNÓZIS: szemkontrollal: eltávolított műszer rövidebb. Rtg.

MEGELŐZÉS: Használat előtt műszer vizsgálata. Csatornák folyamatos síkosítása. Hedström reszelőt ne használjuk csavaró mozdulatokkal.

KEZELÉS: Eltávolítani a betört műszert ( Analytic Endodontics, PRS-post removal system) . Elhaladni a műszer mellett, és a gyökértömésbe belefoglalni. A gyökértömést a betört műszertől koronálisan végezzük el.

Kontroll!

Későbbiekben: gyökércsúcs-resectio+retrograd gyt., hemisectio, gyökéramputáció.

Könyök- és zipképződés:

•Könyökképződés: A csatorna legszűkebb része. Ettől apikálisabban és koronálisabban is tágabb a csatorna.

Zipképződés: Görbült csatornában alakul ki, a csatorna kiegyenesítése folytán. Nem lesz apikális constrictio, ami biztosítaná a munkahosszt számunkra.

OKOK: Zip: Ha görbült csatornába használt tűt nem hajlítunk meg előzőleg. Túl vastag acél műszer használata a görbült csatornában.

Könyök: Merev műszerek körbeforgatása a görbült csatornákban.

MEGELŐZÉS: Műszerek apikális 3-4 mm-ének meghajlítása. Flexibilis műszer használata,

KEZELÉS: Gyökértömés. (Legalkalmasabb anyag: MTA)

Kontroll, sikertelenség esetén sebészi therapia!

Gyökérperforatio:

•Apicalis gyökérperforatio: Túlinstrumentálás következtében a foramenen keresztül./ Komplett álút a parodontium felé.

OKOK: referenciapont elvesztése, pontatlan munkahossz meghatározás, gumistop elmozdulása. Rigid műszerek erőltetett használata.

KEZELÉS: Új munkahossz meghatározás, új apicalis stop kialakítása, azt a mesterguttapercha teljesen lezárja.

•Lateralis gyökérperforatio:

OKOK: lépcső/álút vagy a csatornafal elreszelésének a következménye.

MEGELŐZÉS: Ugyanazon elvek, melyek a lépcsőképződést gátolják. Ügyelni a csatorna görbületére. Nem alkalmazni túl rigid eszközöket.

KEZELÉS: A lépcsőképződésnél elhangzottak szerint csatorna megmunkálás+ gyt.

Kontroll! Amennyiben sikertelen, sebészi beavatkozás, gyökér resectio, gyökéramputacio, hemisectio.

•Koronális gyökérperforatio:

OKOK: Gates-Glidden, Peeso-tágító, reszelők alkalmazása.

KEZELÉS: sebészi terápiával általában, mert nem szárítható megfelelően az üreg.

Átöblítő folyadék kipréselése a periapicalis térbe:

OKOK: A csatornába beékelődött tű, valamint túl nagy nyomás alkalmazásával érhető el.  periapicalis térben gyulladást, irritációt okoz.

MEGELŐZÉS: Tű folyamatos mozgatása a csatornában, Laza illeszkedés, kis nyomás alkalmazása, Speciális endodontiai tű alkalmazása.

KEZELÉS: 1-2 hét alatt spontán gyógyul.

Idegen anyag aspirációja vagy lenyelése:

•MEGELŐZÉS: műszer nyelére kötött fogselyem, kofferdamizolálás.

•KEZELÉS: Azonnal szakorvosi ellátás.

Hibák a gyökértömés elkészítésekor:

•Alultömés:

OKOK: Lépcső, barrier a csatornában, nem megfelelően kompaktált guttapercha.

KEZELÉS: Gyt eltávolítás és ismételt gyökérkezelés a teljes munkahosszon.

•Túltömés:

OKOK: túlinstrumentálás, természetesen nagyon tág foramen, nem megfelelő konicitású a csatorna.

MEGELŐZÉS: pontos munkahossz-meghatározás, határozott apikális stop kialakítása,

KEZELÉS: Még a sealer megkötése előtt a gyt eltávolítása, amennyiben erre nincs mód, és klinikai jelei vannak a sikertelenségnek, sebészi terápia javasolt.

•Vertikális gyökérfractura:

OKOK: Csatornában fellépő ékhatás meghaladja a dentin szakítószilárdságát, és a dentinfal eltörik.

MEGELŐZÉS: Ni-Ti eszköznél egyenletesebb az erőeloszlás, kerülni kell a falak túlzott elvékonyítását.

DIAGNÓZIS: Irritáció és parodontális gyulladás, rágáskor érzékenység, fog enyhe mobilitása, Parodontális szondával gyakran keskeny tasak tapintható. Rtg-en lehet radiolucens terület. CT vizsgálat. Lebenyes műtéttel feltárás: a nyaktól apikálisabban a csont néha ablakszerűen felszívódik, és granulációs szövet tölti ki.

KEZELÉS: Törött gyökér eltávolítása.

Megtekintések: 2764

Válaszoljon erre

Válasz erre a beszélgetésre

Kedves Eszter!

Néhány kiegészítés. Az álút, valamint a gyökérperforáció oka, a kiterjedt szuvasodás is lehet.

A túltömésnél a nem megfelelő munkahossz a "ludas", nem a tág "foramen". Itt melyik "foramenre" gondoltál??? Hiszen több is van :)

Remélem, hogy sok kollégád tanul a munkádból.Hasznos olvasmány:

http://fehergyongy.hu/konzervalo_fogaszati_kezelesek#gyokerkezeles_...

Kedves Doktornő!
Nagyon szépen köszönöm a kiegészítéseket! A foramen physiologicumra gondoltam,ugyanis itt van a csatornában egy természetes constrictio,ami biztosítja számunkra az apicalis stopot, hogy a megfelelő méretű mesterguttaperchát behelyezve,korrekt apicalis zárást biztosíthassunk.
Üdvözlettel :Danka Eszter

Hozzászólás a beszélgetéshez

RSS

Hirdetés

Partnerek

© 2019   Created by admin.   Működteti:

Profilkártyák  |  Jelentse észrevételét  |  Használati feltételek